De nuværende politiske partier i Danmark

Danmark er et forfatningsmæssigt monarki i Europa præget af ytringsfrihed og demokrati. Det er medlem af Den Europæiske Union (EU).

Det har fem politiske hovedpartier: Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Partiet med flest mandater er Venstre, der har siddet ved magten i 36 af Danmarks 44 år som selvstændigt land.

Danmark er et forfatningsmæssigt monarki i Europa præget af ytringsfrihed og demokrati. Det er medlem af Den Europæiske Union (EU).

Danmarks Nationalistparti og Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har siden det blev grundlagt i 1998 været en del af Dansk Nationalistparti.

Det danske folk diskuterer i øjeblikket deres lands fremtid. Tilstedeværelsen af de højreorienterede politikere er et af de vigtigste emner, der er på dagsordenen. Disse parters fremgang viser også, at der er behov for et alternativ i Danmark til at kæmpe for landes interesser.

Dansk Folkeparti, eller Dansk Folkeparti som det også kaldes, har set sin popularitet langsomt stige og derefter stige eksponentielt over tid – fra godt 5% i 2001 til omkring 28% i øjeblikket.

Socialdemokrater, Radikale Venstre og Liberal Alliance

Socialdemokraterne (SPD) er traditionelt det mest pro-europæiske parti i Tyskland. Det Radikale Venstre (Linkspartei) er stærkt imod frihandel, og Liberal Alliance (FDP) er et økonomisk liberalt parti, der går ind for finanspolitisk konservatisme.

De tre er i øjeblikket på forskellige sider af det politiske spektrum, og selvom de har lignende ideologier, varierer deres værdier drastisk.

Det Moderne Venstre, Konservative, Dansk Social -Venstre og Kristendemokraterne

Det moderne venstre er et begreb, der bruges til at beskrive folk, der er progressive og venstreorienterede med spørgsmål som køn, seksualitet og økonomi. Konservative er højreorienterede, der tror på traditionelle værdier og ønsker, at en stærk stat sørger for borgernes trivsel. Dansk Social Venstre er, når landets politiske ideologi ændrer sig fra socialdemokrati til socialisme.

Kristendemokraterne blev oprindeligt grundlagt af CA Lindhardt i 1887 i Danmark, fordi han ønskede, at der skulle være mere konservative stemmer i samfundet efter at have set, hvordan socialistiske ideer havde svigtet landet i løbet af 1880’erne. Partiet eksisterer stadig i dag, men de er ikke længere så socialt konservative, som de var i deres stiftelsesår på grund af ændrede værdier for det danske samfund og det politiske landskab siden da.

For Danmark har det været svært at etablere en konsekvent

Hvad er et politisk parti?

Politiske partier er organisationer, der er blevet oprettet for at fremme og implementere en bestemt politisk ideologi. De kan ses som regeringens”arm”, som har en leder eller et hierarki.

Der er ingen officiel definition af, hvad et politisk parti er, men der er nogle generelle retningslinjer, der følger:

– Et partisystem eksisterer, når der kun er én part ved magten. I denne form for bureaukrati vil der være streng kontrol af regeringen over, hvordan mennesker driver deres liv.

– Oppositionspartier eksisterer, når der er flere partier ved magten, og de konkurrerer om magten med hinanden. I denne form for bureaukrati får mennesker større frihed til at vælge, hvordan de lever deres liv, og der kan opstå mere innovation, fordi det ikke kun er én stemme, der fortæller dem, hvad de skal gøre.

– En tredje model er hvornår

De politiske partiers mål i Danmark

Danske politiske partier er i gang med at genopfinde sig selv, hvilket afspejles i deres seneste politiske kampagner. Parterne bruger nye strategier, der fokuserer på menneskers behov og positive oplevelser, der gør det lettere at forholde sig til dem.

Dansk Social Liberal Party (DSLP) har for eksempel for nylig brugt Facebook Live til at køre en online valgkamp. De var i stand til at forbinde med vælgere og lytte til deres feedback via en livestream. Dette resulterede i mere effektiv kampagne og øget vælgerstøtte ved meningsmålingerne.

Ny taktik som disse ændrer den måde, kampagner udføres på i dag ved at gøre dem mere engagerende og personlige for alle involverede.